مقاله کائولن 2

پودر کائولن برای پوست

پودر کائولن برای پوست . خواص پودر کائولن برای پوست. کاربرد پودر کائولن برای پوست. تاثیر پودر کائولن برای پوست. اثر پودر کائولن برای پوست

طبقه بندی رس صنعتی

در میان کانی‌های رسی، کائولینیت، مونتموریلونیت و آتاپولگیت از منظر طبقه‌بندی صنعتی رس مهم‌ترین کانی‌ها به شمار می‌روند، در حالی که در میانناخالصی‌ها، ماده کربنی، سدیم اکسید، کلسیم اکسید و منیزیم اکسید هویت خاصی به برخی خاک‌های رس می‌دهند.

اما، در کل، طبقه‌بندی رس به انواع مختلف و نام‌های مختلف مبتنی بر ترکیبی از معیارهای مرتبط با کاربرد صنعتی، ماهیت فیزیکی، ویژگی سرامیک، کانی‌شناسی و نام محل نوع رس است. این نام‌ها از دیرباز به‌منظور شناسایی یا تعیین نوعی بخصوص از خاک رس به‌کار رفته‌اند و از طرفی نیز مبتنی بر معیارهای متمایز هستند.

طبقه‌بندی‌های رس، که قبل از سال ۱۹۱۲ پیشنهاد شده‌اند، عمدتاً بر اساس موقعیت چینه‌شناختی یا ترکیب شیمیایی یا کاربردها بوده‌اند. از ۱۹۱۲ به بعد، تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. این تلاش‌ها در ادامه تشریح و تجزیه‌وتحلیل می‌شوند.

1. طبقه‌بندی سرل(۱۹۱۲): این سیستم طبقه‌بندی ابتدا با خاستگاه دیدگاه سنگ‌شناختی و سپس با تعداد محدودی از ویژگی‌های فیزیکی و ترکیب شیمیایی در قالب مبنا مطرح شد. ویژگی‌های مد نظر صرفاً دیرگدازی، رنگ پخته و شیشه‌شدگی بودند. این سیستم طبقه‌بندی (منبع: ای بی سرل: تاریخ طبیعی رس؛ دانشگاه کمبریج، چاپ اول، 1912) به‌ صورت زیر است.

(1) رس‌های اولیه:

     (الف) رس‌های حاصل از هوازدگی سیلیکات‌ها (مثلاً مقداری کائولن)

 •  رس‌های حاصل از عمل لاتریتی (بسیار غنی از آلومینا، که مقداری از آن ظاهراً در وضعیت آزاد است)
 • رس‌های حاصل از آب حاوی گازهای فعال (مثل رس چینی کورنیش) که به‌طور هیپوژنیک شکل گرفته‌اند

(2) رس‌های ثانویه:

 •  رس‌های دیرگداز (مثلاً رس نسوز و تعدادی از رس‌های پیپ)
 •  رس‌های غیردیرگداز با زردسوز (مثلاً رس سفالگری، توپی و برخی شیل‌ها)
 • رس های شیشه‌شونده (مثلاً رس سنگینه، رس آجرپزی سنگ‌فرش (آجرفرش))
 • رس‌های غیردیرگداز قرمزسوز (مثلاً آجر یا رس‌های سفالینه یا شیل‌ها)
 • رس‌های آهکی یا مارن‌های حاوی بیش از 5 درصد کلسیم کربنات

(3) رس‌های برجامانده:

رس‌های حاصل از هرگونه فرایند پیشین و رسوب‌کرده همراه با مواد آهکی یا سایر مواد که بعداً حذف‌ شده‌اند و رس را باقی گذاشته‌اند (مثلاً رس‌های سفید تپه‌های دربی‌شایر).

این طبقه‌بندی، مخصوصاً در بافتار حاضر، دچار کاستی‌هایی است. این کاستی‌ها عبارتند از:

 • در سطح نخست، منشأ رس در نظر گرفته نشده است، هرچند هنوز هم منشأ آن کاملاً درک نشده است.
 • در سطح دوم، هیچ مبنای یکنواختی قابل ‌تشخیص نیست.
 • اصطلاحات پرکاربرد آن تناسبی با انواع رس ندارند و، بدین ترتیب، کاربردی در  صنایع مصرف‌کننده ندارند.

2. طبقه‌بندی ریس(1917):

در این طبقه‌بندی نیز منشأ و حالت تشکیل رس، همان‌طور که در ادامه آمده، مبنا در نظر گرفته شده است.

الف. رس‌های برجامانده‌ای که، به سبب عوامل مختلف سطح یا منشأی عمقی، در مکان‌های دگرسانی سنگ‌ها شکل‌ گرفته‌اند.

1. رس‌هایی که، به واسطه هوازدگی سطح، از طریق انحلال یا فروپاشی یا تجزیه سیلیکات‌ها شکل گرفته‌اند.

     (الف) کائولن – به رنگ سفید است، معمولاً سفید می‌سوزد. سنگ مادر: گرانیت، پگماتیت، ریولیت، سنگ آهک، شیل، گنیس کوارتزی فلدسپاتی، شیست و غیره. شکل: سطحی (بلنکت)، تخت، توده‌های غوطه‌ای شیب‌تند، گودالی یا عدسی.

  (ب) رس‌های آهن‌دار حاصل از انواع مختلف سنگ

2. رس‌های برجامانده‌ی سفیدی که از طریق بالا رفتن آب‌ها با منشاء احتمالاً آذرین شکل گرفته‌اند.

     (الف) به واسطه‌ی آب‌های گازدار تشکیل شده‌اند

(ب)  رس‌های آهن‌دار حاصل از انواع مختلف سنگ

3. رس‌های برجامانده‌ای که از طریق حرکت رو به پایین محلول سولفات شکل گرفته‌اند

4. رس‌های برجامانده‌ی سفیدی از طریق جایگزینی ناشی از حرکت آب‌ها شکل گرفته‌اند

ب. رس‌های کوهرفتی نشان‌دهنده رسوب شکل‌گرفته از طریق شستشوی ناشی از موارد یادشده و خاصیت دیرگدازی یا غیردیرگدازی است.

ج. رس‌های منتقل‌شده

1.رسوب‌یافته در آب

 • رس دریایی یا رسوب‌های شیل اغلب در حد زیادی ته‌نشین می‌شوند. رس‌های سفیدسوز (توپی، رس‌های نسوز یا شیل‌ها)؛ رس‌های نخودی‌سوز (رس‌های ناخالص یا شیل‌ها – آهکی یا غیرآهکی)
 • رس‌های دریاچه‌ای، که اغلب در دریاچه‌ها و مرداب‌ها ته‌نشین می‌شوند. رس نسوز یا شیل – قرمزسوز، آهکی
 • رس‌های دشت سیلابی، معمولاً ناخالص و ماسه‌ای هستند
 • رس دهانه‌ای، در پای‌رودها ته‌نشین می‌شوند. عمدتاً ناخالص و ریزلایه‌بندی‌شده
 • رس‌های دلتا

2. رس‌های یخساری – اغلب سنگی هستند، در رانه‌ها یافت می‌شوند؛ ممکن است قرمزسوز و کرم‌سوز باشند

3. رسوب‌های شکل‌گرفته از باد، بادرفت

4. رسوب‌های شیمیایی، برخی رس‌های فلینتی

این طبقه‌بندی هم از نقطه نظر کاربردی موفق نبوده است. علاوه بر این، همه اصطلاحاتی که در حال حاضر به‌کار می‌روند در این‌جا نیامده‌اند. گرچه برخی نام‌ها، نظیر رس توپی، رس نسوز (فایرکلی)، شیل، رس فلینتی و غیره، در این جا ذکر شده‌اند، تفاوت‌های‌شان تشریح نشده است.

 ۳. طبقه‌بندی پارملی(1921):

این طبقه‌بندی احتمالاً تفصیلی‌ترین طبقه‌بندی پیشنهادی تا به حال است. در این طبقه‌بندی (منبع: سی دابلیو پارملی و سی آر شرویر: بررسی‌های بیش‌تر در مورد رس نسوز ایلینوز، پایش زمین‌شناسی ایالتی، ایلینویز، 1921)، ۲۸ نوع رس و چهار سطح طبقه‌بندی به‌صورت زیر وجود دارد.

1. رس‌هایی که به رنگ سفید یا کرم می‌سوزند و آهکی نیستند.

الف. رس‌هایی که آزادسوزی می‌شوند، یعنی همچنان در مخروط ۱۵ به‌طور متمایزی متخلخل هستند. این رس‌ها، به دلیل رنگ و مقاومت‌شان، در تولید سفال ارزشمندند. این‌ رس‌ها همچنین دیرگدازی بالایی دارند و در تولید دیرگدازها ارزشمندند.

 • مقاومت کم، مثل کائولن‌های برجامانده نظیر کائولن‌های کارولینای شمالی
 • مقاومت متوسط و زیاد، مثل کائولن‌های ثانویه نظیر کائولن‌های فلوریدا و جورجیا

ب. رس‌هایی که به‌طور انبوه می‌سوزند، یعنی بین مخروط‌های ۱۰ و ۱۵ تقریباً یا به‌طور کامل غیرمتخلخل می‌شوند.

(الف). رس‌های غیردیرگداز

 • رنگ خوب، مقاومت متوسط تا زیاد، انقباض متوسط. کاربردها: سفالگری، برخی سپیدافزارها، پرسلان، سنگینه.
 • رنگ ضعیف، مقاومت متوسط تا زیاد، انقباض متوسط، کاربردها: سنگینه، سفالینه، سنگ سنباده، قرع رویی، آجرنما، جعبه کوره.

(ب). رس‌های دیرگداز

 • رنگ خوب، مقاومت متوسط تا زیاد، انقباض متوسط. کاربردها: دیرگدازها، مخصوصاً برای شیشه (اگر در ۵ مخروط بالاتر به‌شدت بیش‌سوز (اووربرن) نشوند)، و کاربردهای مذکور در مورد ۳.

ج. رس‌هایی که به‌طور انبوه می‌سوزند،

یعنی بین مخروط‌های ۵ و ۱۰ تقریباً یا به‌طور کامل غیرمتخلخل می‌شوند و در ۵ مخروط بالاتر از دمایی که حداقل تخلخل در آن به دست می‌آید، به‌شدت بیش‌سوز نمی‌شوند.

(الف). رس‌های غیردیرگداز

 • رنگ خوب، مقاومت متوسط تا زیاد، انقباض متوسط، معمولاً بین مخروط‌های ۵ و ۸ به حداقل تخلخل می‌رسد. نوع: رس توپی. کاربردها: سفالگری، سپیدافزار، پرسلان و سنگینه.
 • رنگ ضعیف، مقاومت متوسط تا زیاد، انقباض متوسط. کاربردها: سنگینه، سفالینه، سنگ سنباده، قرع رویی، آجرنما، جعبه کوره.

(ب) رس‌های دیرگداز

 • غیرمتخلخل یا تقریباً غیرمتخلخل در مخروط ۵، در ۱۲ مخروط بالاتر به‌شدت بیش‌سوز نمی‌شود، بسیار دیرگداز (نقطه نرم‌شوندگی در مخروط ۳۱ یا بالاتر)، حداقل مقاومت پیوند ۳۲۵ پوند در هر اینچ مربع. کاربردها: جزئی در بوته‌های گرافیتی برای ذوب برنج.
 • غیرمتخلخل در دمای حدود ۱۲۷۵ درجه سانتی‌گراد (مخروط ۸)، بدون بیش‌پخت در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر، نقطه‌ی نرم‌شوندگی و مقاومت همانند مقدار مذکور. کاربردها: قابلمه‌های شیشه‌ای.
 • در دمای حدود ۱۲۷۵ درجه سانتی‌گراد (مخروط ۸) متراکم می‌شود، زیر ۱۴۲۵ درجه سانتی‌گراد بیش‌سوز نمی‌شود، حداقل مقاومت پیوند ۳۲۵ پوند در هر اینچ مربع یا بیش‌تر، نقطه‌ی نرم‌شوندگی مخروط ۲۹ یا بالاتر. کاربردها: قابلمه‌های شیشه‌ای.

2. رس‌های نخودی‌سوز

الف. رس‌های دیرگداز

(الف) آزادسوزی، یعنی دارای تخلخل حداقل 5 درصد یا بیش‌تر در مخروط ۱۵ به بالاست؛ در صورتی که هوازدگی نشده باشد، سخت‌شده، شکل‌ناپذیر یا دارای شکل‌پذیری کمی است. نوع: رس فلینتی.

 • دارای مقدار آلومینیوم عادی، حداکثر آلومین ۴۰ درصد. کاربرد: دیرگدازها.
 • دارای مقدار آلومینیوم زیاد، آلومین بیش از ۴۰ درصد است. کاربردها: دیرگدازها، ساینده‌ها.

(ب) آزادسوزی، یعنی دارای حداقل ۵٪ تخلخل در مخروط ۱۵ به بالا است؛ شکل‌پذیر.

 • دارای مقدار سیلیس عادی، حداکثر سیلیس ۶۵ درصد. کاربردها: آجرهای نسوز و سایر دیرگدازها، سفالینه، چینی بهداشتی، آجر لعابی.
 • سیلیسی، حجم سیلیس بیش‌تر از ۶۵ درصد. نوع: بسیاری از رس‌های نسوز نیوجرسی. کاربردها: آجر نسوز و سایر دیرگدازها.

(ج) انبوه‌سوزی بین مخروط‌های ۱۰ و ۱۵، یعنی در این دامنه، به حداقل تخلخل 5 درصد یا کمتر می‌رسد.

 • مقاومت متوسط تا زیاد، برای ۵ مخروط بالاتر از نقطه‌ی حداقل تخلخل، بیش‌سوز نمی‌شود. کاربردها: قابلمه‌های شیشه‌ای، آجر نسوز، جعبه کوره، سفالینه معماری، چینی بهداشتی، آجرنما و آجر لعابی.

(د) انبوه‌سوزی‌ای که به تخلخل حداکثر 5 درصد در مخروط ۱۰ یا پایین‌تر می‌رسد.

 • غیرمتخلخل یا تقریباً غیرمتخلخل در مخروط ۵، در ۱۲ مخروط بالاتر به‌شدت بیش‌سوز نمی‌شود، بسیار دیرگداز (نقطه نرم‌شوندگی در مخروط ۳۱ یا بالاتر)، حداقل مقاومت پیوند ۳۲۵ پوند در هر اینچ مربع. کاربردها: کابرد جزئی در بوته‌های گرافیتی برای ذوب برنج، سفالینه معماری، چینی بهداشتی، آجرنما و آجر لعابی.
 • غیرمتخلخل در دمای حدود ۱۲۷۵ درجه سانتی‌گراد (مخروط ۸)، بدون بیش‌پخت در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر، مقاومت و نقطه نرم‌شوندگی همانند مقدار مذکور. کاربردها: قابلمه‌های شیشه‌ای، سفالینه معماری، چینی بهداشتی، آجرنما و آجر لعابی.
 • در دمای حدود ۱۲۷۵ درجه سانتی‌گراد (مخروط ۸)، متراکم می‌شود، زیر ۱۴۲۵ درجه سانتی‌گراد بیش‌سوز نمی‌شود، حداقل مقاومت پیوند ۳۲۵ پوند در هر اینچ مربع یا بیش‌تر، نقطه‌ی نرم‌شوندگی مخروط ۲۹ یا بالاتر. کاربردها: قابلمه‌های شیشه‌ای، سفالینه‌ی معماری، چینی بهداشتی، آجرنما و آجر لعابی.

ب. رس‌های غیردیرگداز

(الف) آزادسوزی،

به تخلخل حداکثر 5 درصد یا کمتر در هر یک از مخروط‌های پایین‌تر از ۱۰ نمی‌رسد.

 • مقاومت بالا یا متوسط. کاربردها: سفالینه‌ی معماری، سنگینه، زردافزار، آجرنما، چینی بهداشتی.
 • مقاومت کم. کاربرد: آجر.

(ب) انبوه‌سوزی

، به حداکثر تخلخل 5 درصد در مخروط‌های پایین‌تر از ۱۰ می‌رسد.

 • مقاومت بالا یا متوسط. کاربردها: سفالینه‌ی معماری، سنگینه، سنگ سنباده، چینی بهداشتی، آجرنما، آجرفرش.

3. رس‌هایی که به رنگ قرمز، قهوه‌ای یا دیگر رنگ‌های تیره می‌سوزند

الف. رس‌های آزادسوز، یعنی رس‌هایی که در هیچ‌یک از دماهای کمتر از گداخت واقعی به تخلخل پایین نمی‌رسند.

 • مقاومت متوسط یا بالا. کاربردها: آجر، لوله زهکش، بلوک توخالی، گلدان، رس مداد، بالاست.
 • مقاومت کم. کاربرد: آجر.

ب. انبوه‌سوزی

 • (الف) دارای دامنه‌ی شیشه‌شدگی زیاد (۵ مخروط)
 • مقاومت بالا یا متوسط. کاربردها: مجرا، لوله فاضلاب، آجرفرش، کاشی کف، پرسلان الکتریکی، وسایل پخت‌وپز، بلوک سیلو، لوازم هنری، آجرنما، سفالینه معماری، سفال بام.
 • مقاومت کم. کاربردها: داست‌باید در تولید پرسلان الکتریکی، کاشی کف، آجر ساختمانی.

(ب) دارای دامنه‌ی شیشه‌شدگی کم

 • مقاومت بالا یا متوسط. کاربردها: آجر ساختمانی، آجرنما، بلوک توخالی، گلدان

(الف) گداخت در دمای پایین – حدوداً مخروط ۵، برای تشکیل شیشه.

 • رس‌های دوغابی (اسلیپ‌کلی).

4. رس‌هایی که به رنگ سفید چرک، سفید مایل به کرم یا سفید مایل به زرد می‌سوزند.

 • حاوی کلسیم یا منیزیم کربنات یا هر دو، هرگز به تخلخل خیلی پایین نمی‌رسد، دارای دامنه‌ی حرارتی خیلی کم. کاربرد: آجر معمولی.

معایب

 • این طبقه‌بندی برای هرگونه کاربرد عملی بیش از حد پیچیده است.
 • مبناهای خیلی زیادی در هر سطح وجود دارد که شامل آزمایش‌های بسیار زیاد برای تعریف موقعیت رس ناشناخته است.
 • رابطه‌ی متقابل پارامترهای مختلف مد نظر قرار نگرفته است (مثلاً تخلخل و دامنه‌ی شیشه‌شدگی، مقاومت و شکل‌پذیری).
 • در برخی مکان‌ها، رنگ و شکل‌پذیری رس خام، بعد از این‌که رس از پیش بر اساس رنگ پخته‌شده طبقه‌بندی شد، پدید می‌آید؛ این امر با منطق سازگار نیست، زیرا رنگ و شکل‌پذیری رس قبل از پخت آزمایش می‌شود.
 • این طبقه‌بندی فقط برای استفاده رس‌هایی که پخته می‌شوند به‌کار می‌رود، درحالی‌که بسیاری از رس‌ها بدون پختن به‌کار می‌روند.
 • بعضی انواع معمول رس‌ها، مثل شیل، بنتونیت، خاک رنگ‌بری و غیره، را نمی‌توان در این سیستم تطبیق داد.
 • رابطه‌ی متقابل بین انواع مختلف رس، مثل رس چینی، رس توپی، رس آجرپزی و غیره، توضیح داده نشده‌ است.
 • موقعیت برخی رس‌ها (مثل، رس سفالینه) منحصربه‌فرد نیست و در بیش از یک موقعیت در سیستم جای می‌گیرند.

3. طبقه‌بندی بیت‌من (1942):

این طبقه‌بندی (منبع: آلن ام باتمن: رسوبات معدنی مقرون‌به‌صرفه، چاپ اول، 1942) بدین صورت است:

کولیر کیشور چاترجی

نوع اصلی                                                      کاربرد اصلی                                                 ویژگی‌های اصلی

1. کائولین                                                                                                                     درجه بالا، ریزدانه، سفیدسوز

(الف) رس چینی                                                   سفیدافزار، پرسلان

(ب) رس کاغذی                                                   پرکننده‌های کاغذسازی            

2. رس توپی                                                        سفیدافزار، مخلوط کردن                             سفیدسوزی

3. رس نسوز                                                        دیرگدازها                                                آلومین زیاد 

(الف) رس فلینتی          

(ب) رس دیاسپوریک

4. سنگینه، سنگ‌فرش و رس لوله‌ی فاضلاب                 سنگینه، آجرهای سنگ‌فرش، لوله‌ی فاضلاب      انبوه‌سوزی

5. رس کاشی و آجر                                               آجر و کاشی                                             رس‌های معمولی

6. بنتونیت                                                          کارهای آهنی و فولادی، فیلترینگ                    

7. خاک رنگ‌بری                                                  فیلترینگ                                                 ویژگی‌های جذبی         

در این سیستم، هیچ‌یک از اصطلاحاتی که امروزه به‌کار می‌روند جایگاهی ندارند. علاوه بر این، هیچ مبنایی به ‌هیچ وجه قابل تشخیص نیست.

 1. طبقه‌بندی رزنتال(1949): محور اصلی این سیستم عبارت است از حالت پدیدآوری رس‌ها. این سیستم طبقه‌بندی (منبع: ای روزنتال، سفال‌گری و سرامیک؛ هارمونزورث، بریتانیا، چاپ اول، 1949) را می‌توان بدین‌صورت به‌طور شماتیک نشان داد.

رس:

 • اولیه
 • ثانویه

(الف)رس دیرگداز

(ب) رس شیشه‌شونده

(ج) رس گداختنی

این دسته‌بندی بدون شک ساده‌سازی بیش از حد پیچیدگی رس‌ها و تنوع کاربردشان است. فقط سه ویژگی مد نظر قرار گرفته است و اصطلاحات به‌کاررفته در این‌جا با اصطلاحاتی که در حال حاضر در صنایع به‌کار می‌روند هیچ‌گونه همبستگی‌ای ندارند. بدین ترتیب، در عمل کاربردی ندارد.

 • طبقه‌بندی(1970) USBM: سازمان معادن آمریکا نوعی سیستم طبقه‌بندی رس را تدوین کرده است. ساخت این سیستم از سال ۱۹۵۶ آغاز شد و تا ۱۹۷۰ به طول انجامید. این طبقه‌بندی به‌طور شماتیک به شکل زیر بیان می‌شود.

خاک رس:

 • خاک رس چینی (کائولین)
 • رس توپی
 • رس نسوز (شامل رس سنگینه)
 1. شکل‌پذیر
 2. نیمه‌شکل‌پذیر
 3. نیمه‌فلینت
 4. فلینت

(4)     بنتونیت

      (الف) آماسی

(ب) غیرآماسی

(5)     خاک رنگ‌بری

(6)      رس‌های متفرقه

این فهرست اساساً فهرستی از نام‌های برخی رس‌های صنعتی پرکاربرد بدون هیچ‌گونه مبنا یا پارامتری است که روابط متقابل‌شان را مطرح سازد. علاوه بر این، رس نسوز، رس سنگینه و رس فلینتی اصطلاحات متفاوتی هستند که دارای کاربرد متفاوتی‌اند و ترکیب‌شان با هم توجیه‌پذیر نیست. طبقه‌ی «رس‌های متفرقه» نیز اصطلاحی بسیار کلی است.

7. طبقه‌بندی چاترجی(1978): کی. کی. چاترجی (نویسنده این مقاله) این نوع طبقه‌بندی را در سال ۱۹۷۸ (منبع: بازبینی فلزات و مواد معدنی، جلد هفدهم، شماره‌ی 2، ژانویه‌ی 1978)، بعد از مطالعه گام‌های آزمایش رس‌ها از طریق مؤسسات پژوهشی شورای پژوهش‌های علمی و صنعتی (CSIR) هند، پیشنهاد کرد. به‌منظور آزمایش نمونه‌های رس، این‌ نمونه‌ها ابتدا خرد و ریز شده‌اند، سپس شکل‌پذیری‌شان بررسی شده است و، در نهایت، به‌منظور مطالعه ویژگی‌های مختلف پختگی، نظیر دیرگدازی، رنگ بعد از پخت، شیشه‌شدگی و غیره، پخته شده‌اند (منبع: شواری پژوهش‌های علمی و صنعتی: رس‌های هندی – رویداد و ویژگی‌های‌شان – نمونه‌های بررسی‌شده، Pt-I و Pt-I، 1958). چون سختی ارتباط مستقیمی با قابلیت خرد شدن و جنبه‌ي اقتصادی خردایش دارد، اولین معیار مربوط به طبقه‌بندی رس در نظر گرفته شده است.

معیارها

معیارهای بعدی عبارتند از ویژگی‌هایی که فوراً می‌توان آن‌ها را بعد از خردایش و بدون پختن بررسی کرد (یعنی ویژگی قدرت تبادل قلیایی، شکل‌پذیری و آماس). تنها بعد از طبقه‌بندی رس در حداکثر مقدار ممکن بر اساس این چهار معیار، ویژگی‌هایی که صرفاً بعد از پختن قابل بررسی‌اند مد نظر قرار گرفته‌اند. این ویژگی‌ها (دیرگدازی، رنگ بعد از پخت و شیشه‌شدگی) برای تکمیل این طبقه‌بندی به‌کار رفته‌اند. بنابراین، معیار مربوط به طبقه‌بندی در سطوح متوالی از ترتیبی منطقی پیروی می‌کند و این سطوح بدین منظور انتخاب شده‌اند که تا حد امکان به حداقل آزمایش برای تناسب هرگونه نمونه رس ناشناخته در سیستم نیاز داشته باشیم.

به‌علاوه، این مورد مد نظر قرار گرفته است که موقعیت هیچ‌یک از انواع رس قابل‌تعویض نیست و این‌که رابطه‌ی متقابل میان انواع مختلف رس در یک نگاه به‌وضوح مشخص است. در سیستم اصلی، در حال حاضر، ۱۵ مورد از ۱۶ اصطلاح مورد استفاده در دایره صنعتی (رس چینی یا کائولن، رس نسوز، سدیم بنتونیت، کلسیم بنتونیت یا پاسکالیت، آتاپولگیت یا خاک رنگ‌بری، رس آجرپزی، رس سنگینه، رس پیپ، رس سفال بام، رس سفالگری، رس سفالینه، رس شیستی سفالینه (شیل رس سفالینه)، رس شیستی آجرسازی (شیل رس آجرسازی)، رس فلینتی و رس پوزولانی) مد نظر قرار گرفته‌اند.

تاریخچه

نوع رس پوزولانی در آن زمان، حداقل در هند، معمول نبود. حال که در نوشته‌های تحقیقاتی خیلی معمول شده است، سیستم اصلی نیز بسط یافته است تا این نوع را نیز در بر گیرد. علاوه بر این، نام آتاپولگیت در سطح جهان نسبت به خاک رنگ‌بری مقبولیت بیش‌تری به دست آورده است، هرچند در هند، نام خاک رنگ‌بری هنوز هم محبوب‌تر است. بنابراین، هر دوی این نام‌ها گنجانده شده‌اند. عبارت «رس سیمانی» عمداً حذف شده است، زیرا هیچ رس طبیعی‌ای را نمی‌توان در سراسر جهان به‌عنوان رس سیمانی در نظر گرفت، و پس از دستکاری ترکیب آن از طریق افزودن بوکسیت، هماتیت، ماسه، لاتریت و غیره، به‌منظور تناسب با مشخصات خوراک کامپوزیت، از هر رسی می‌توان استفاده کرد. سیستم دسته‌بندی اصلاح‌شده به ترتیب زیر است.

ماده معدنی رس:

1.سخت

الف. شکل‌پذیر

 • رنگ بعد از پخت یکنواخت و خوشایند (شیل رس سفالینه)
 • رنگ بعد از پخت غیریکنواخت (شیل رس آجرسازی)

(ب) شکل‌ناپذیر

 • واکنش‌پذیری ضعیف با آهک (رس فلینتی)
 • واکنش‌پذیری خوب با آهک در دمای معمول (رس پوزولانی)

2. نرم

الف. رس با قدرت تبادل قلیایی خوب

1.شکل‌پذیر

 • آماسی (سدیم بنتونیت)
 • غیرآماسی (کلسیم بنتونیت یا پاسکالیت)

2. شکل‌ناپذیر (آتاپولگیت یا خاک نمدمالی)

الف. رس با قدرت تبادل قلیایی ضعیف

 • شکل‌پذیر
 • دیرگداز

(الف) با شیشه‌شوندگی ضعیف (رس نسوز)

  (ب) با شیشه‌شوندگی زیاد (رس پیپ، رس سنگینه)

(2)غیردیرگداز

 • (الف) سفیدسوز
 •   (ب)سوختن به رنگ قرمز، قهوه‌ای، تیره

(1)رنگ بعد از پخت یکنواخت و خوشایند (رس سفالینه)

(2)رنگ پخت‌شده‌ی غیریکنواخت

 • با شیشه شوندگی زیاد
 • (رس سفال بام، رس سفالگری)
 • با شیشه شوندگی ضعیف (رس آجرپزی)

(2) غیر شکل‌پذیر (رس چینی یا پودر کائولن)

در ایالات متحده آمریکا، فقط سدیم بنتونیت در واقع بنتونیت واقعی در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که کلسیم بنتونیت یا پاسکالیت (که در آمریکا و انگلستان به «کلسیم مونتموریلونیت» معروف است) و آتاپولگیت دو نوع خاک رنگ‌بری محسوب می‌شوند. ولی در برزیل، نام‌گذاری مشابه هند است: کلسیم بنتونیت نوعی بنتونیت و آتاپولگیت یا خاک رنگ‌بری موجودیتی مجزاست.

فصل‌های بعدی، به هر یک از خاک‌های رس می پردازیم.

رس – پودر کائولن (رس چینی)

کائولینیت، به همراه چند کانی دیگر از گروهی یکسان به نام‌های دیکیت و ناکریت و همچنین هالویزیت، کانی رسی قالب در رس چینی یا کائولن محسوب می‌شود.

کائولینیت از فلدسپار موجود در سنگ‌های مختلف، به واسطه هوازدگی و فرایندی به نام کائولیزاسیون، نشأت می‌گیرد.

دگرسانی فلدسپار در دو مرحله اتفاق می‌افتد: اول برای مونتموریلونیت و بعد برای کائولینیت.

رسوب‌های پودر کائولن ممکن است یا اولیه (درجا) یا ثانویه (انتقال‌یافته) باشند، اما رسوب‌های درجا معمول‌تر هستند. از نظر شیمیایی، سیلیسیم دی‌اکسید به شکل سیلیکات (47 تا 50 درصد)، آلومینیوم اکسید (34 تا 37 درصد) و آبی که نشان‌دهنده‌ی تقلیل وزن حرارتی است (10 تا 5/12 درصد) در ترکیب رس چینی خالص غالب هستند.

این ترکیب شیمیایی ثبات قابل ‌توجهی را نشان می‌دهد. در طبیعت، مقادیر کمی از ترکیبات دیگری مانند سیلیس آزاد، میکا،  ، ، OaC، OgM،  و  همواره وجود دارند. این ترکیبات بیش‌تر در رسوب‌های اولیه و کمتر در رسوب‌های ثانویه هستند، به‌طوری که بخشی از این ناخالصی‌ها در آن‌ها از طریق مرتب‌سازی طبیعی حذف می‌شوند. تولید سپیدافزار مدرن در اواسط قرن نوزدهم در پاتارگاتا، واقع در منطقه باگلپور بیهار هند شروع شد.

قیمت پودر کائولن برای پوست

استفاده پودر کائولن برای پوست

کار پودر کائولن برای پوست

پودر کائولن

ادامه

http://malvakmine.com/

فارسی
×

سلام!

برای چت در واتس اپ بر روی گزینه پشتیبانی کلیک نمایید و یا درصورت تمایل می توانید به آدرس info@mpsmgroup.com ایمیل ارسال نمایید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟