مقاله میکا

This post is also available in: English (English)

پودر میکا، پودر تالک و پودر کائولن

مقاله پودر میکا- MICA

پودر میکا


در ابتدا به شیشه موسکوی معروف بوده است. گروه کانی های سیلیکاتی با بلورهای منو کلینیک که به آسانی به صورت پوسته های نازک و سفت می شکنند. و از بی رنگ تا سیاه تغییر رنگ می دهند. موسکویت، عمومی ترین نوع میکا، و میکای پتاس، یا سیلیکات پتاس، و H2KAl3(SiO4)3، نام دارد.

عایق خیلی خوبی میباشد ، و برای خازن های رادیو دارای ارزش است. فلوکوپیت، میکای منیزیم، و H2KMgSi (SiO4)3، است، و از موسکویت با تجزیه آن در اسید سولفوریک متمایز است. طلق هندی نیز نام دارد.

نسبت به موسکویت، به علت مقاومت گرمایی آن مرجح است، ولی نرمتر و دارای رنگ زرد مایل به قهوه‌ای است. در هندوستان، کانادا، ماداگاسکار، و تانزانیا یافت می شود. ساختار بلوری خاص فلوکوپیت، و تقریباً ترکیبات شیمیایی بی نهایتی که از آن می توان ساخت، آن را میکای جالبی برای تولید مصنوعی کرده و معمولاً جانشین محصول طبیعی آن شده است.

ساختار ملکولی آن تکرار چهار واحد لایه‌ای است. و لایه ها دارای ضخامت مخروطی شکل با گستره نامحدود هستند. شامل ورقه های فوق العاده نازک چهاروجهی سیلیسی قوی پیونددار با پیوند ضعیف یونی بین ورقه ها است.

میکا کرم


میکای کرم، معروف به فوشیت است که فقط به صورت پولک های سبز زمردی در می آید. میکای وانادیم، مایل به سبز، کمیاب و معروف به روسكوليت، معمولاَ، به صورت پوسته های نازکی بوده، و جایی که به مقدار زیاد یافت شود، منبع با ارزش وانادیم است. زیرا محتوی 1/5 الی 3/5 درصد وانادیم است.

مارگاریت، میکای کلسیم زرد یا مخملی رنگ با فرمول CaO(SiO2)2.(Al2O3).H2O و محصول واسطه است. کاربرد عمدۀ میکا به عنوان عایق الکتریکی، عایق حرارتی، و زبره در پلاستیک ها و مواد عایق کاری است.


ارزش ورق میکا، به میزان زیادی به عدم وجود زنگ زدگی در آن بستگی دارد. که به ویژه از ناخالصی های آهنی است و از ارزش عایق کاری الکتریکی آن می کاهد. بیشتر لکها بر اثر وجود ماگنتیت یا دیگر اکسید آهن سیاه رنگ است. لک های مایل به قرمز رنگ، معمولاَ، اکسید آهن قرمز هستند.

میکاهای قهوه‌ای رنگ محتوی آهن زیاد، فاقد ارزش عایق کننده های الکتریکی هستند. در حالی که میکای نوع عالی انتخابی ماده عایق کاری عالی است. میکای طبیعی، به طور کلی، به علت اشکال در حمل و نقل قطعات کوچک نامنظم آن و تلف کردن وقت زیاد جهت انتخاب قطعات خالص، برای تولید زیاد اقتصادی، مناسب نیست.

تولید کننده پودر میکا

هندوستان عمدۀ ترین تولید کننده عالی ترین نوع فلوکوپیت است. وزن مخصوص میکا 2/7 الی 3/1، و سختی آن 2 الی 3 است. مقاومت عایقی میکا معیار دقیق کیفیت الکتریکی آن نبوده، و بر حسب ارزش Q، یا معکوس ضریب قدرت ارزشیابی می شود. ضریب قدرت، مقیاس افت انرژی الکتریکی در خازنی است که میکا عایق آن است.

میکای خازن نوع عالی، باید دارای حداقل ارزشQ به میزان 2500، یا ضریب قدرت 0/04 درصد در فرکانس 1 mc باشد. میکا عقیقی رنگ، عالی ترین درجه میکای هندی برای کاربرد در خازن الکتریکی است. میکای مدرس، مایل به سبز ولی میکای الکتریکی از نوع عالی نیست.


میکا به صورت قطعات تراشیده (بريده) یا نتراشیده (نبریده)، ورق، خرده شکسته و ساییده داد و ستد می شود. قطعه میکا، اصطلاحی فریبنده است، زیرا تکه ها به صورت قطعه نیستند. در حالی که میکای هندی، گاهی به صورت قطعاتی به بزرگی 4/5 متر، و به صورت ورقهایی به اندازه 60 در 75 سانتیمتر استخراج شده‌اند. قطعه میکای تجاری معمولاً به ضخامت بیش از 0/75 میلیمتر نیستند. خرده شکسته های میکا، دارای حداکثر ضخامت 0/175 میلیمتر، و حداقل مساحت قابل کاربرد 640 میلیمتر مربع است.

میکا لایه ای

میکای لایه­ ای، از بهترین نوع قطعه میکا به ضخامت 0/03 الى 0/1 میلیمتر جدا میشود. میکانیت اولیه، که در هندوستان تولید شد، شامل قطعات کوچک متصل به یکدیگر توسط لاک است. میکای تولیدی، با پیوند قطعات آن با رزین مصنوعی و متراکم کردن آن در گرمای زیاد به جهت تحصیل ضخامتی همگن تولید میشود.

قطعات کوچک و ضایعات ساخت، به صورت گرد میکا جهت کاربرد به عنوان زبره در پلاستیکها و رنگها استفاده میشود. یا گرد، برای ساخت مجدد ورق به طور شیمیایی تمیز و به طور مغناطیسی جدا میگردد.


اکنون، ورق میکای طبیعی، به علت مشکلات و مخارج حمل و نقل، تقریباً در بیشتر کاربردها استفاده نمیشود. ورقها و نوارهایتولیدی از پولکهای میکا را میتوان در ماشینهای خودکار ساخت و دارای کیفیت یکسان هستند که در میکای طبیعی وجود ندارد.

میکای بازسازی بدون چسب، با ورقه سازی پولکهای میکا توسط روشهای کاغذ سازی. و متراکم کردن ورقه با فشار و حرارت زیاد و یکی کردن پولکها با تبلور مجدد تولید میشود. گرد میکای طبیعی، که به جهت تحصیل خلوص زیاد فرابرش دارد، ممکن است استفاده شود.

ولی پولک میکای مصنوعی، به علت قابلیت انتخاب ترکیبی مناسب در جهت مقاومت عایقی و مقاومت حرارتی، ترجیح دارد. به طور کلی، عدم وجود یونهای هیدروکسیل در میکای مصنوعی، مقاومت حرارتی بیشتری نیز اضافه میکند.

خواص پودر میکا

ورق میکا با چسب سرامیکی، عایق سراموپلاستیک نام دارد. نوعی از آن با پولک میکای مصنوعی و چسب شیشه تولید میشود. به صورت ورقهای سنگین‌تر با چسب شیشه جهت قابها و قطعات ساختمانی ادوات الکترونیکی نیز تولید میشود. کاغذ میکا و توری میکا به جهت ایجاد خمش پذیری، معمولاً با یک چسب آلی تولید میشوند.

یکی از قدیمیترین کاغذهای میکا، به نام واتسونیت. عبارت از میکای طبیعی ساییده، توسط حرارت آبگیری شده، و با چسب رزین ورقه شده است. بسیاری از کاغذهای میکا دارای مقاومت عایقی عالی هستند. ولی مقاومت گرمایی آنها به چسب آنها محدود میشود.

میکای درجه ترانسفورماتور، برای عایق دسته H، را ممکن است با چسب سیلیکون ساخت. ورق به ضخامت 0/05 میلیمتری آن دارای مقاومت عایقی32 ولت بر میکرون و استحکام کششی ۷ کیلوگرم بر میلیمتر مربع است. اولین میکای مصنوعی، با ذوب مخلوطی از 11/6 درصد اکسید آلومینیم، 32/6 درصد اکسید منیزیم، 30/7 درصد کیز لغور، و 25/1  درصد K2SiF6 تولید شد.

میکای فلوئور- فلوکوییت

میکای فلوئور- فلوکوپیت، با تکلیس مخلوط کوارتز، بوکسیت و منیزیت. به جهت خارج کردن گاز کربنیک، اضافه کردن فلوئوروسیلیکات پتاسیم، و ذوب در℃1400 تولید میشود. بلورهای میکا، حین خنک شدن کوره، از جوانه كف بوته رشد میکنند. میکای حاصله دارای ترکیب K4Mg12Al3O40F8 و مشابه میکای طبیعی است. که در آن بنیان هیدروکسیل جایگزین فلوئور است.

میکای فلوئور، دارای مقاومت حرارتی و مقاومت عایقی عالی است. ولی سخت‌تر از میکای فلوکوپیت طبیعی و به خمش پذیری آن نیست. تعداد ترکیباتی که به تنهایی در نوع فلوئور میکای فلوکوپیت میتوان ساخت بسیار زیاد است. پتاسیم آن میتواند توسط سدیم روبیدیم، کلسیم، سزیم، استرونسیم، باریم، تالیم، یا سرب جانشین شود.

منیزیم آن میتواند توسط آهن، کبالت، نیکل، منگنز، تیتان، مس، یا روی جانشین گردد. آلومینیم آن میتواند توسط آهن، منگنز، وانادیم، بور، یا بریلیم جانشین شود. بورفلوکوپیت مصنوعی، نرم و خمش پذیر با نقطه ذوب ℃1150 است. تقریباً با تغییر ترکیب میکاهای مصنوعی، کلیه ترکیبات مطلوب جهت مقاومت گرمایی. مقاومت ویژه الکتریکی، و مقاومت شیمیایی را میتوان تحصیل کرد.
به هر صورت، ورق میکای مصنوعی همان رویه های پر خرج خرد کردن و کار دستی ورقهای نسبتاً کوچک مانند میکای طبیعی را شامل است. به طوری که میکای مصنوعی، برای بازسازی به صورت ورق و نوار با خلوص و ضخامت همگن معمولاً به صورت پولک تولید میشود.

کاربرد میکا


پلاستیکها اغلب به میزان زیاد با گرد میکا پر میشوند، و به صورت ورق، لوله، و قطعات قالب گیری دادو ستد میشوند، ولی با سرامیکهای میکا، که با چسب آلي قالب گیری و معمولاً دارای خواص فیزیکی اعلاتری هستند، فرق دارند.

ترکیب قسمتی از میکا با بورات سرب، بوروسیلیکات سرب تشکیل میدهد، که ریختگی آن دارای استحکام و مقاومت به آب و خمش پدیری خوبی بوده، و دارای ضریب انبساط کمی است. قطعات قالب گیری دارای وزن مخصوص 3/8 استحکام خمشی 8/4 کیلوگرم بر میلیمتر مربع، سختی 110 راکول M و درجه حرارت کار ℃650  هستند.
اولین جانشین میکا در زمان جنگ، به نام گلوشارت گوبه، با آغشتن پارچه ی ليف شیشه‌ای بسیار ظریف با قلیایی زیاد با محلول کائولن اسمزی در الكل و یک رزین مصنوعی و متراکم کردن آن در حرارت زیاد تولید شد. از بنتونیت و لیف آسبست آغشته به سیلیکات اتیل نیز ساخته شده است.

از الیاف شیشه‌ای فوق العاده ظریف در ماشین کاغذسازی به صورت ورقهایی به ضخامت 0/15 الی 0/3 میلیمتر در کلافهایی یکسره به عرض 96 سانتیمتر نیز تولید میشود. گرماهای تا ℃650 را مقاومت و مقاومت عایقی آن از میکای طبیعی بیشتر است.

برای خازنها وترانسفورماتورها به ضخامت 0/02 الی 0/0425 میلیمتر با مقاومت عایقی 160 ولت بر میکرون و حرارت کار ℃ 250، بالیف شیشه‌ای نازک و چسب رزین تترا فلوئورواتیلن ساخته شده که از لایه نازک پلاستیکی معمولی سفت ترو محکم‌تر است.

کاغذ شیشه‌ای، از پولک شیشه‌ای بوروسیلیکات و چسب رزین الکیدی، فنلی، یا سیلیکونی تولید میشود. هرجا که گرما زیاد نباشد، انواع لایه های نازک پلاستیکی برای عایق شیارها استفاده میشود.

به سایت MPSMgroup.com بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده پودرهای میکرونیزه و معدنی تالک، پودر میکا و کائولن خوش آمدید.

پودر میکا

https://mpsmgroup.com/

https://mpsm-co.com/

مقاله میکا MICA

خانه » مقاله میکا
فارسی
×

سلام!

برای چت در واتس اپ بر روی گزینه پشتیبانی کلیک نمایید و یا درصورت تمایل می توانید به آدرس info@mpsmgroup.com ایمیل ارسال نمایید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟