اندازه ذرات


با واحد مش و میکرون

وزن مخصوص


وزن یک ماده به حجم آن

سختی مواد


مقاومت مواد در برابر سایش و فشار

کاربردها


موارد مصرف مواد معدنی در صنایع مختلف